Projectplanner Maessen Tenten

Maessen Tenten Project Planner

Maessen Tenten is gespecialiseerd in het leveren van maatwerk voor de bouw van tenten bij grote evenementen en partijen. Het plannen van deze projecten is een complex proces en hangt af van de beschikbaarheid van personeel, tenten en het wagenpark. Per dag worden er dienstploegen gemaakt en verdeelt over de op- en af te bouwen tenten. Voorheen werd via een Excel-sheet bijgehouden waar en wanneer projecten plaatsvonden, maar dit bleek lastig bewerkbaar buiten het kantoor. Daarnaast was het niet direct inzichtelijk op welke dagen er een project was ingeboekt.

DongIT heeft dit proces geautomatiseerd en verbeterd via een webapplicatie, zodat op elk gewenst moment de planning bekeken en bijgewerkt kan worden. De planningstool omvat een overzichtelijke agenda waarmee zeer helder wordt weergegeven op welke dagen er projecten zijn ingepland. Met één druk op de knop is het mogelijk om het project te bewerken en op te slaan.

Enkele features ontwikkeld in het planningssysteem:

  • Overzichtelijke agenda van alle geplande projecten
  • Responsive layout waarmee het geschikt is voor iPad en tablets
  • Indelen ploegdiensten met koppeling van personeel en wagens
  • Ploegverdelingsfunctionaliteit op taken (op- / afbouw)
  • Inline edit (wijzigen van gegevens gebeurt op dezelfde pagina)
  • SMS out - personeel wordt per SMS op de hoogte gesteld over de werktijden/projecten

CakePHP als basis

Voor de ontwikkeling van de planningstool is gekozen voor open source raamwerk CakePHP. CakePHP bevat standaard veel ingebouwde functionaliteiten, waaronder functies om veel voorkomende kwetsbaarheden zoals cross-site scripting, SQL-injectie en cross-site request forgery te voorkomen. Daarnaast wordt ontwikkeld volgens de MVC-conventies, zodat schone en beheerbare code wordt geproduceerd.