Universiteit Leiden Party Law

Over de website Party Law in Modern Europe

De website van de Party Law in Modern Europe, een onderdeel van de Universiteit Leiden, is het portaal voor onderzoek naar de wettelijke regulering van politieke partijen in naoorlogse Europese democratieën. De site bevat een database aan wetgeving, informatie, nieuws en publicaties geassocieerd met onderzoeksprojecten over dit onderwerp.

Croogo CMS upgrade

De website van de Party Law in Modern Europe is van een grote upgrade voorzien aan het CMS Croogo en het onderliggende ontwikkelraamwerk CakePHP. Croogo is een open-source en kosteloos Content Management Systeem (CMS) dat gebouwd is bovenop het ontwikkelraamwerk CakePHP. Met Croogo CMS is het mogelijk om content voor uw website te maken en beheren. Het is eenvoudig om functionaliteiten aan het CMS toe te voegen omdat Croogo bovenop CakePHP is gebouwd.

De website heeft een upgrade van de major versie van het CMS Croogo gekregen, gebaseerd op een geüpdatete versie van CakePHP. Om dit te realiseren is een deel van de code herschreven. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat de performance van de site enorm is verbeterd. Daarnaast is het vanwege het herschrijven en herstructureren van de code mogelijk om de website in de toekomst eenvoudiger uit te breiden en te onderhouden.

Niet meer ondersteunde software, een significant beveiligingsrisico

De CMS upgrade heeft er tevens voor gezorgd dat de veiligheid van de website aanzienlijk is aangescherpt, een hoge prioriteit wens van de klant.

Het gebruik van software die niet meer ondersteund wordt, zoals een CMS of ontwikkelraamwerk, vormt een significant risico voor de beveiliging. Fouten in deze verouderde software worden namelijk niet meer gepatcht en hackers maken massaal misbruik van bekende kwetsbaarheden. Code en instructies om misbruik te maken van deze kwetsbaarheden kunnen eenvoudig gedownload worden op het Internet. Daarom is het van belang uw website en alle onderdelen altijd tijdig te voorzien van de nodige updates en upgrades.